Outsourcing IT

 

Heliko Systemy Komputerowe proponuje pełną ofertę obsługi informatycznej skierowaną do małych i średnich firm. Proponowany przez nas model współpracy pozwala w znacz­nym stopniu ograniczyć koszty związane z infra­stru­ktu­rą komputerową, wydatkami na oprogramowanie i jego wdra­ża­niem. Jednocześnie zapewniamy wysoki poziom obsługi i natychmiastową reakcję na zgłoszony problem w sytuacjach awaryjnych.

 

Swoją ofertę adresujemy do firm poszukujących stałej opieki serwisowej, pragnących uzyskać pomoc i wsparcie w przy­padku awarii sprzętu bądź oprogramowania. U nas do­dat­ko­wo możecie Państwo liczyć na doradztwo i konsultacje przed przyszłą rozbudową projektów informatycznych. Nasz serwis informatyczny dobieramy do potrzeb każdego Klienta, tak aby zapewnić optymalne rozwiązania sprzę­to­wo-pro­gra­mo­we przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy firmy. Dzięki outsourcingowi IT możecie Państwo skoncentrować się na prowadzeniu własnej działalności bez angażowania się w hermetyczne terminologie i obsługę sprzętu in­for­ma­ty­czne­go. To proszę pozostawić w naszych rękach.

Nasze propozycje usług

 

 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego,
 • Modernizacja istniejącego sprzętu komputerowego,
 • Sprzedaż i instalacja nowo zakupionego sprzętu komputerowego,
 • Serwis oprogramowania,
 • Nadzór legalności i aktualności wersji oprogramowania,
 • Tworzenie, wdrożenie i kontrola systemów archiwizacji danych,
 • Tworzenie, wdrozenie i kontrola systemów antywirusowych,
 • Doradztwo w zakresie ustalenia kompatybilnego oprogramowania dla wszystkich użytkowników sprzętu komputerowego w Firmie,
 • Doradztwo w zakresie wyboru najnowszej lub optymalnej wersji oprogramowań,
 • Sprzedaż, instalacja i konfiguracja oprogramowań komputerowych,
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi i jej serwerami.

Misja

 

Heliko to obsługa informatyczna dla Twojej firmy i biznesu. Zajmujemy się zarządzaniem serwerami, opieką nad sprzę­tem komputerowym i monitoringiem zainstalowanego opro­gramowania. Doświadczenie w wykonywaniu serwisu IT poz­wa­la nam na zapewnienie ciągłości pracy firmy od strony informatycznej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy przestój pracy może być dotkliwy. Nasi specjaliści zadbają, aby wszelkie przeszkody i usterki zostały skutecznie usunięte. Cel jaki sobie nieustannie stawiamy, to zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych. I proszę nam wierzyć – jest on do osiągnięcia!