Ile to kosztuje

Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie z uwzględnieniem takich parametrów jak

  • Ilość serwerów
  • Ilość stacji roboczych
  • Odległość do siedziby firmy
  • Czas reakcji na wezwanie
  • Ilość godzin serwisowych
  • Złożoności infrastruktury sieciowej i usług do wykonania
  • Użytkowanego oprogramowania

Sposób rozliczania usługi

  • Usługi bez umowy. Płatność za dojazd serwisanta oraz za każdą roboczogodzinę pracy w siedzibie klienta oraz za godziny pracy zdalnej.
  • Umowa ryczałtowa z limitem godzin. Liczba godzin serwisowych ustalana w umowie w skali miesiąca, uzgodniony limit czasu niewykorzystany nie przechodzi na kolejne miesiące, pełna opieka serwisowa, gwarantowany czas reakcji, stały telefoniczny kontakt z serwisantem. Po wyczerpaniu limitu godzin w jednym miesiącu, dodatkowy czas pracy rozliczany wg wcześniej ustalonych stawek.
  • Umowa ryczałtowa bez limitu godzin.Brak ograniczeń czasowych przy stałej miesięcznej stawce umowy – obejmuje całkowity czas pracy, który jest niezbędny do należytego wykonania zadań zawartych w umowie, gwarantowany czas reakcji, stały telefoniczny kontakt z serwisantem.