Outsourcing IT

Heliko Systemy Komputerowe proponuje pełną ofertę obsługi informatycznej skierowaną do małych i średnich firm. Proponowany przez nas model współpracy pozwala w znacz­nym stopniu ograniczyć koszty związane z infra­stru­ktu­rą komputerową, wydatkami na oprogramowanie i jego wdra­ża­niem. Jednocześnie zapewniamy wysoki poziom obsługi i natychmiastową reakcję na zgłoszony problem w sytuacjach awaryjnych.

Swoją ofertę adresujemy do firm poszukujących stałej opieki serwisowej, pragnących uzyskać pomoc i wsparcie w przy­padku awarii sprzętu bądź oprogramowania. U nas do­dat­ko­wo możecie Państwo liczyć na doradztwo i konsultacje przed przyszłą rozbudową projektów informatycznych. Nasz serwis informatyczny dobieramy do potrzeb każdego Klienta, tak aby zapewnić optymalne rozwiązania sprzę­to­wo-pro­gra­mo­we przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy firmy. Dzięki outsourcingowi IT możecie Państwo skoncentrować się na prowadzeniu własnej działalności bez angażowania się w hermetyczne terminologie i obsługę sprzętu in­for­ma­ty­czne­go. To proszę pozostawić w naszych rękach.